Polski
Branżowy sklep ogrodniczy  |  Ogrodnik amator  |  nebelung.de  
Startseite
Kategorie produktów
ZESTAWIENIE PRODUKTÓW   Mieszanki biotopowe
 
Rieger-Hofmann trawnik kwiatowy, trawnik zielny
Nr art. Jedn. opak.
807143 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Wszystkie lokalizacje, również zacienione
Pielęgnacja: Można kosić 4 do 6 razy w roku, nie kosić poniżej 3 cm
Wysiew: 6 g/m²
 
Rieger-Hofmann łąka kwiatowa
Nr art. Jedn. opak.
807105 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Wszystkie lokalizacje
Pielęgnacja: Koszenie dwa do trzech razy, usuwanie skoszonej materii
Wysiew: 4 g/m²
 
Rieger-Hofmann łąka intensywna
Nr art. Jedn. opak.
807211 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Świeże, zasobne w składniki pokarmowe lokalizacje
Pielęgnacja: Dwukrotne koszenie w ciągu roku, w czerwcu i sierpniu
Wysiew: 3 g/m²
 
Rieger-Hofmann wilgotna łąka
Nr art. Jedn. opak.
807297 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Dla terenów zagrożonych powodzią
Pielęgnacja: W zależności od siły wzrostu jedno do dwukrotnego koszenia
Wysiew: 2 g/m²
 
Rieger-Hofmann trawnik ekstensywny
Nr art. Jedn. opak.
807174 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Jałowe lokalizacje
Pielęgnacja: Zaleca się jedno do dwukrotnego koszenia (lipiec/wrzesień)
Wysiew: 3 g/m²
 
Rieger-Hofmann zacienione brzegi
Nr art. Jedn. opak.
807259 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Zasobne w składniki pokarmowe aż po średnio zasobne w składniki pokarmowe lokalizacje
Pielęgnacja: Koszenie tylko w wieloletnich odstępach, konieczne wykaszanie niedojadów późną jesienią lub wczesną wiosną
Wysiew: 3,5 g/m²
 
Rieger-Hofmann mieszanka nabrzeżna
Nr art. Jedn. opak.
807310 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Ekstensywnie pielęgnowane obszary nad wodą
Pielęgnacja: Wieloletni odstęp w zależności od potrzeby
Wysiew: 2 g/m²
 
Rieger-Hofmann wysepki uliczne, jałowe lokalizacje zieleni publicznej
Nr art. Jedn. opak.
807327 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Jałowe skały macierzyste z niewielką warstwą próchnicy
Pielęgnacja: Jedno koszenie w ciągu roku lub co dwa lata, opóźnione usuwanie skoszonej materii
Wysiew: 4 g/m²
 
RSM 8.1.1 powierzchnia biotopu bogate gatunkowo ekstensywne użytki zielone

Nr art. Jedn. opak.
624122 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Wszystkie lokalizacje
Odporność: Nieznaczne
Pielęgnacja: Nieznaczne, 1 – 3 koszenia na rok
Wysokość cięcia: 5 – 10 cm
Wysiew: 5 g (3 – 7 g)/m², przy zagrożeniu erozją 15 g/m² ilości wysiewu i połowę części ziół
Komora klimatyzacyjna: Bez ograniczenia (poza skrajnymi lokalizacjami)
 
RSM 8.1.2 powierzchnia biotopu bogate gatunkowo ekstensywne użytki zielone

Nr art. Jedn. opak.
624146 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Jałowe lokalizacje
Odporność: Nieznaczne
Pielęgnacja: Nieznaczne, 1 – 3 koszenia na rok
Wysokość cięcia: 5 – 10 cm
Wysiew: 5 g (3 – 7 g)/m², przy zagrożeniu erozją 15 g/m² ilości wysiewu i połowę części ziół
Komora klimatyzacyjna: Bez ograniczenia (poza skrajnymi lokalizacjami)
 
RSM 8.1.3 powierzchnia biotopu bogate gatunkowo ekstensywne użytki zielone

Nr art. Jedn. opak.
624160 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Jałowe lokalizacje
Odporność: Nieznaczne
Pielęgnacja: Nieznaczne, 1 – 3 koszenia na rok
Wysokość cięcia: 5 – 10 cm
Wysiew: 5 g (3 – 7 g)/m² ilości zasiewu przy zagrożeniu erozją 15 g/m² i połowę części ziół
Komora klimatyzacyjna: Bez ograniczenia (poza skrajnymi lokalizacjami)
 
RSM 8.1.4 powierzchnia biotopu bogate gatunkowo ekstensywne użytki zielone

Nr art. Jedn. opak.
624184 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Zacienione lokalizacje
Odporność: Nieznaczne
Pielęgnacja: Nieznaczne, 1 – 3 koszenia na rok
Wysokość cięcia: 5 – 10 cm
Wysiew: 5 g (3 – 7 g)/m² ilości zasiewu przy zagrożeniu erozją 15 g/m² i połowę części ziół
Komora klimatyzacyjna: Bez ograniczenia (poza skrajnymi lokalizacjami)
 
Mieszanka łąki kwietne zgodnie z LÖBF (Krajowa Stacja ds. Ekologii, Gospodarki Gruntów i Lasów) brak nasion Regio (Kleve-Kellen)

Nr art. Jedn. opak.
622722 na kg
Informacja o produkcie
Lokalizacja: Jałowe do świeżych, wilgotnych lokalizacji
Wysiew: Od kwietnia
Kiełkowanie: 10 – 21 dni przy 15 – 18°C
Uprawa: Przerzedzanie zbyt gęstych stanowisk
Kwitnienie: Od czerwca przy właściwej pielęgnacji wieloletnia
 
Impressum